Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKTIW Agnieszka Jaskólska – Beger z siedzibą w Gdańsku 80-175, ul. Leszczynowa 54a/10.
 2. AKTIW Agnieszka Jaskólska nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • a)podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych oraz w zakresie dozwolonym przez prawo takim jak świadczenie usług kurierskich i pocztowych w celu realizacji usługi dla klienta
  • b) usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie AKTIW Agnieszka Jaskólska, tacy jak firmy informatyczne obsługujące kampanie e-mailingowe, kampanie sms i strony internetowe
  • c) producent Programu Odchudzania Cambridge z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Cambridge Weight Plan Limited, Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, Northants NN17 5LU), jednak tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia dobrowolnego uczestnictwa Pani/Pana w międzynarodowym konkursie po nazwą “International Slimmer od the Year”
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego jedynie w przypadku opisanym w pkt 4, ppkt c) i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj. do czasu wycofania zgody
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu Odchudzania Cambridge oraz realizacji usług dietetycznych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skorzystania z Programu Odchudzania Cambridge.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o “cookies” (ciasteczka) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak jedynie w celu realizacji usług telemarketingu.